وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

Bandar Abbas–Shahid Rajaie container terminal phase 3

خلاصه پروژه / طرح: 

Preliminary studies carried out for this project. The initial business investment required for this project is predicted 280 million$.

  •  Quay  wall  construction  about  1100 m & 16 m Draft.
  •  Container yard construction about 55hec.
  •  Supply and installation of 9 units ship to shore container handlings and 22 unit of RTG.
  •  1.7 Million m3 dredging in west of third basin.

Type of contract BOT, Construction period 2  years , Operation Period

20 years , Pay Back  8 years , Internal Rate of Return 21.34 % , Operational Capacity 1.400.000 TEU , Nominal Capacity 2.000.000 TEU.

prj in mrud dis

توصيف پروژه
زيرحوزه سرمايه گذاري: 
ظرفيت سالانه محصول پروژه: 

Operational Capacity 1.400.000 TEU , Nominal Capacity 2.000.000 TEU.

نوع پروژه : 
Construction
چارچوب قراردادي واگذاري طرح: 
BOT
موقعيت جغرافيايي پروژه: 
Hormozgan Province - Shahid Rajaie Port
نوع موقعيت جغرافيايي پروژه: 
Free Zone
كل سرمايه گذاري (ميليون يورو): 
€243