وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

سوالات متداول

فارسی

تضمین دولتی برای استقراض از منابع مالی خارجی به طرح های اولویت دار دولت مربوط می شود که انتفاعی باشند و بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز از محل عواید پروژه ها پرداخت شود. تضمین دولتی برای استقراض از منابع مالی خارجی به نفع تامین مالی پروژه های حمل و نقل نیازمند تایید شورای اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. در قانون بودجه هر سال سقفی برای تضمین بازپرداخت تامین مالی با استقراض خارجی برای پروژه های اولویت دار دولتی تعیین می شود که این سقف در سال 94 برای دولت حدود 35 میلیارد دلار بوده است. 

فارسی

بله ، در صورتیکه شرکت سرمایه گذار از طریق شرکت ثبت شده در داخل کشور اقدام به اخذ تسهیلات کند و مجوز های لازم را اخذ کرده باشد و وثایق لازم را نیز تامین کند امکان اخذ تسهیلات بانکی دولتی برای نوسازی بافت های فرسوده و یا انبوه سازی مسکن را خواهد بافت.

فارسی

در طرح های حمل و نقلی معمولا تضامین دولتی خرید محصول به پروژه های زیرساختی تعلق می گیرند که دوره بازپرداخت طولانی و حجم کلان سرمایه گذاری دارند. در ایران نیز مطابق ماده 7 و 24  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مطابق تبصره 5 قانون مشارکت بانک ها و سایر موسسات مالی در احداث زیرساخت های حمل و نقل این تضامین قابل ارایه هستند. در بین طرح های حمل و نقل طرح های آزادراهی و طرح های سرمایه گذاری در زیرساخت های راه آهن از حمله احداث خطوط دوم راه آهن در اولویت تضمین خرید محصولات توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. 

فارسی

شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی در نظام نامه های ریالی و ارزی این صندوق آورده شده اند. در حال حاضر تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران در ناوگان هوایی، ناوگان دریایی و ناوگان ریلی تعلق می گیرد. 
مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و توسعه نظام مالی کشور ، تسهیلات ارزی و ریالی صندوق به طرح هایی که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی می شوند تعلق می گیرد. طرح های سرمایه گذاری در زیرساخت راه آهن و ناوگان راه آهن از این جمله اند. تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های انتفاعی قابل پرداخت است. 

فارسی

مطابق قانون مشارکت بانک ها و سایر موسسات مالی در تامین مالی  زیرساخت های حمل و نقل ، چارچوب قراردادی برای طرح های آزادراهی و بزرگراهی ، تامین مالی، اخداث ، بهره برداری و انتقال است و چارچوب قراردادی برای طرح های زیرساختی ریلی، تامین مالی، احداث، اجاره و انتقال است. 

فارسی
البته که نه. سرمایه گذاران خارجی هیچ اجباری برای برگزیدن شریک تجاری داخلی ندارند. در بیشتر موارد این سرمایه گذاران خارجی هستند که برای یافتن شریک تجاری داخلی تمایل نشان می دهند و تلاش می کنند. برگزیدن شریک تجاری داخلی به سرمایه گذاران خارجی در درک بوروکراسی اداری ایران کمک می کند. باعث آشنایی سریع تر و دقیق تر سرمایه گذاران خارجی با .قوانین و مقررات ملی ایران می شود و باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاران خارجی می شود. و به صورت کلی می توان گفت که در هر صنعت شرکای داخلی نسبت به سرمایه گذاران خارجی درک عمیق تری از فضای کسب و کار دارند. 
فارسی

هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار شرکت های عضو بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.مزایای قانون فیپا برای سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه نیز فراهم است. همانطور که در سرمایه گذاری های خارج از بورس تضامین دولتی قانون فیپا فراهم اند.  

فارسی

 همه چارچوب های قراردادی برای فرصت های سرمایه گذاری در ایران فراهم و ممکن است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع تولیدی و کسب و کارها و طرح های گردشکری، یا ساخت و ساز مسکن و ساختمان که منافاتی با مالکیت سرمایه گذاران بر زمین ندارد و چارچوب های ..قراردادی در طرح های زیرساختی مانند نیروگاه، زیرساخت های حمل و نقل و پروژه های نفتی که در چارچوب های قراردادی مانند تامین مالی ، احداث ، بهره برداری و واگذاری و بیع متقابل ممکن هستند  و امکان واگذاری دائمی مالکیت زیرساخت ها به بخش خصوصی وجود ندارد

فارسی

قبل از پیروی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با آلمان و فرانسه موافقت نامه دوجانبه  حذف مالیات مضاعف امضا کرده بود. بعد از انقلاب اسلامی ،19 قرارداد دوجانبه حذف مالیات با مضاعف با کشورهای دیگر نیز منعقد شده است.  

فارسی

پوشش ریسک ذیل قانون فیپا اشاره به یک سری مزایایی دارد که به سرمایه گذاران تعلق می گیرد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری هایی که هنگام ورود سرمایه به داخل کشور مشخصا ذیل این قانون  تعریف و ثبت نشوند از این مزایا بی بهره خواهند بود. 

حقوق و مزایای پایه ای که ذیل قانون فیپا تعریف می شودو به سرمایه گذاران خارجی تعلق می گیرد عبارتند از: 

- حق جابجایی سود تقسیمی و اصل و سود سرمایه گذاری در ارز های خارجی به داخل و خارج ایران در هر زمان

-  محافظت در مقابل مصادره های دولتی و در غیر این صورت ، بازپرداخت و جبران هرگونه خسارت مادی ناشی از مصادره و ضبط. 

- تضمین دولت به سرمایه گذاران خارجی برای برخورد و رفتار کاملا برابر با سرمایه گذاران داخلی

- تضمین جبران خسارت ناشی از هرگونه قانون گذاری مجلس یا مصوبه های هیئت دولت که باعث لطمه به جریان درآمدی سرمایه گذاری می شود. 

 

فارسی

، بله، جمهوری اسلامی ایران عضو آژانس تضمین چندجانبه سرمایه گذاری مشترک میگا می باشد با این جساب سرمایه گذاران خارجی از مزایای  تضامین میگا نیز می توانند بهره مند شوند، اگرچه تضمین حاکمیتی فیپا، و عضویت ایران در موافقت نامه های چند جانبه سرمایه گذاری در اکو و سازمان همکاری های اسلامی به قدر کفایت تضمین ریسک های غیرتجاری را می دهند ولی تضمین میگا نیز می تواند پوشش مضاعفی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند.

آ

فارسی

 

بله ، جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه هایی چند جانبه در حمایت وتضمین سرمایه گذاری در بین کشور های  عضو سازمان همکاری اسلامی و بین کشورهای عضو اکو دارد. 

فارسی

. همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های عمرانی داخلی و خارجی صلاحیت سرمایه گذاری در فرصت های سرمایه گذاری راه  و شهرسازی را دارند.  همه متقاضیان سرمایه گذاری می توانند از طریق فرآیند فراخوان خود را در معرض ارزیابی فنی و مالی قرار دهند. سرمایه گذاران خارجی که سرمایه خود را به صورت مستقیم سرمایه گذاری می کننند می توانند از مزایای قانون فیپا بهره مند شوند.