وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

آیا تسهیلات بانکی دولتی برای نوسازی بافت شهری یا انبوه سازی به سرمایه گذاران خارجی نیز تعلق می گیرند؟

تصویر mehrnour
ی., 11/15/2015 - 00:06 -- mehrnour
فارسی

بله ، در صورتیکه شرکت سرمایه گذار از طریق شرکت ثبت شده در داخل کشور اقدام به اخذ تسهیلات کند و مجوز های لازم را اخذ کرده باشد و وثایق لازم را نیز تامین کند امکان اخذ تسهیلات بانکی دولتی برای نوسازی بافت های فرسوده و یا انبوه سازی مسکن را خواهد بافت.